Yağmur İş Merkezi No:26/6 Karşıyaka, İzmir
0533 266 90 46
0539 646 90 00

Torba Çimento

Ana hammaddeleri kalker, kil ve mineral olan çimento, su ile tepkimeye girerek bağlayıcı özelliği kazanır. Dolayısıyla, en genel tanımıyla inorganik hidrolik bir bağlayıcıdır.